2009. június 29., hétfő"Kiáltani szeretném, de nem lehet, még suttogni sem a nevedet..."


Megőrülök!

Gyorsul úgyis mindenem, mint az ölelés, itt a vége,egy rövid görcsbe repülés...

Gyere, táncoljunk. Legyél végre férfi, hadd legyek nő melletted. Olyan gyorsan forog a világ, de ha vele forgunk, talán nem szédülünk el. A világra ráfeszül a csillagos ég, te vagy a nap, és én, a Hold forgok körülötted. Táncolni kell, most van az ideje. Ez a rend, a rend, hogy Isten az égben van, az emberek a Földön, dolgoznak, esznek, isznak, táncolnak és szeretkeznek, és te vagy a tengely a kettő között, és én ellent tartok neked, hogy el ne ess. Ez a te táncod, az apádé is ez volt és a fiadé is ez lesz, dobogd bele a ritmusod a zenébe, hogy hallja mindenki, az apád fia vagy, s fiad apja, és így nem tud senki más a Földön táncolni, csak te. Ez a mi dalunk, úgy szeretlek, ahogy anyám szerette az apámat és nagyanyám a nagyapámat, és így nem énekel neked senki más a Földön. Holnap dolog van, eszünk, iszunk, gyere, most táncoljunk. Legyél végre férfi, hadd legyek nő melletted. Folyton fejreáll a világ, de ha táncolunk,a legközelebbi fordulatnál talán alád kerülhetek.

2009. június 26., péntek

Valóban...
Mindig várt valakire. Élete minden perce meddő várakozás. De amikor az közeledett volna, ő hirtelen visszalépett. Egy fantomot várni mindig biztonságosabb. Kockázatmentesebb.
Nem kell vigasz, nem kell segítség, nem kell semmi.

Csönd.

Ha szeretni nem lehet, alkotni kell.

Az eltűnés esztétikája

Ha a rémület a mozgás törvényének beteljesedése, a cicoma maga a szorongás hordozója. Magunkra vonni a tekintetet azt jelenti, hogy rabul ejtjük, és így eltereljük a figyelmet, illuzórikus látszatot keltünk abban a világban, amelyet teljes egészében illuzórikusnak érzékelünk. A transzszexuális játék feltámasztja a horizont vonzását, a csábítást az utazásra. A Michéle Morgantól elbűvölt Jean Gabin így szólítja meg a színésznőt: 'Ilyen szemekkel bizonyára sokat utazott és jócskán akadt útitársa!' Manapság, ha egy lány még hajlandó híven követni egy fickót, ez kicsit olyan a számára, mint az autóstop, amelynek a célja egymás mellett élvezni az úton töltött órák önkívületét. Az autóstop esetében azonban közvetlenül közbelép a dimenziók válsága, az autó-vektor lesz a világegyetem kicsinyben, a kedves már nem kiegészül, hanem összezsugorodik, a mindenütt jelenvalóság pillanatnyi voltára korlátozódik, mígnem a rémület - bűn vagy erőszak - beteljesíti a mozgás törvényét. A helyváltoztatás sebessége a szépség elrablását, a lányszöktetést az eltüntetés és a megsemmisítés eszközévé torzította.

2009. június 24., szerda

Amen, Fiam!

Úgy tapasztaltam, hogy az emberi élet alján rend van. S mert az emberi élet a Teremtés legbonyolultabb megnyilatkozási formája, valószínû, hogy máshol is rend van, a kezdetlegesebb és egyszerûbb létezés világában is, a kõzetek, mosómedvék, hüllõk és a bolygócsillagok természetében is. Mindenben rend van, a dolgok eljutnak hozzánk, akkor is, ha ujjunkat sem mozdítjuk, s rend van abban is, hogy idõnként mozdítjuk ujjunkat, vagy lelkünket a célból, hogy a dolgok eljussanak hozzánk, mi eljussunk bizonyos helyzetekhez, emberekhez, gondolatokhoz, melyekhez személy szerint, elodázhatatlanul közünk van. Mindebben rend van, ebben hiszek. De hiszek abban is, hogy e rend mögött szándék is van, melyet nem ismerek. Nevezd, ahogy akarod. Én Gondviselés nek nevezem. Ez a szándék törõdik velem, személyesen, büntet, vezet, elrendezi dolgaim, a mélybe taszít, minden pillanatban ellenõriz, építi körülöttem a világot és épít engem a világban, felhasznál. Aki ezt nem érzékeli idõvel, vaksi és süket. Minden mögött a Gondviselés van: ebben is hiszek.

2009. június 22., hétfő

23


Akik 23-án születtek részben a Merkúrral szimbolizált 5-ös hatása alatt állnak, részben pedig a 23-as összetett szám karmikus befolyását élvezik. Az 5-ös vibrálás különleges keverő hatásának tulajdonítható, hogy a pillanat hangulatától függően vagy harmonizál, vagy pedig éles kontrasztban áll az 5-ös személy zodiákus jegyének jellemzőivel. Az 5-ös ember természete állandóan változik, hajlamos önmagával összhangot teremteni és hadilábon állni. Nem könnyű kiismerni e szám szülöttjét, akinek reakciói, elképzelései úgy változnak, akár a higany, ez különösen az ikrek és a szűz jegyűekre vonatkozik, mert náluk a csapongó tulajdonságok még hangsúlyozottabbak. Az 5-ös ember érzéseiben befolyásolható, bizonytalan, könnyen túlteszi magát minden kellemetlen eseményen. Nem sérülékeny. Rugalmas karaktere kisegíti a legsúlyosabb bajból, és semmi sem hat rá huzamosabb ideig. Sorsával általában elégedett. Lételeme a mozgás és az utazás. Szüksége van az állandó változatosságra, válogat a lakhelyek, munkahelyek, színhelyek között, cserélgeti partnereit, barátait, új kapcsolatokat köt, módosítja szellemi és politikai hitét. Ha körülményei nem teszik lehetővé számára az utazást, akkor lélekben utazik, álmai elég elevenek ahhoz, hogy legalább egy időre kielégítsék háborgó belső vágyait. A 23-as szám nagyon szerencsés szám, tulajdonképpen a karmikus jutalom szimbolikája, s mint az oroszlán királyi csillagának jelképe, sok sikerrel, szép ívű karrierrel kecsegtet, többnyire egy nagylelkű mecénás, magas pozíciójú személy támogatásával. Vibrálása emberséggel, segítőkészséggel, jóindulattal ruházza fel azt, akinek ez a száma, mivel a többi szám képtelen megtörni az oroszlán erejét, legyőzni őt.

Ábel és Eszter


"...valami láthatatlan fonál köti egyik-másik embert egybe, ha nem is ismerik egymást. A fonál lehet mérföldekre nyúló, de egynapon, amikor találkoznak, csomót köt rá az égi kéz, s azt a csomót el nem oldhatja többé tán még a halál se."

2009. június 21., vasárnap

Sehogy se jó...

Sokszor olyan méltatlan, nagyfejű legényekre pazaroljuk energiánkat! Mi, nők, annyira bele tudjuk képzelni, magyarázni hihetetlen alakokba a fantáziát.Utólag megfejtem jeleiket, és transzparensként állnak előttem.Lássuk be, a rosszfiúkra bukunk. A csibészekre, ebadtákra. Akik sosem javulnak meg, de mindig ebben bízunk. Mindig átvernek, így sajnos sosem unalmasak.Á, dehogy változnak. Kicsit még meg is aláznak. Várni kell rájuk. Nem jelentkeznek annyiszor, hogy elegünk legyen belőlük. Stratégiájuk kipróbált, kidolgozott. Csókjuk kábító, begyakorolt.Ők azok, akikért élni-halni kell. Akikért biológiai bombánk robban. Akiket kerülünk, mégis mindig beléjük botlunk. Ha választani kell, őket választjuk.A jófiúk nem mozdítanak ki pályánk egyensúlyából. Velük nincs is mit megbánni. Ilyet szeretnénk, de nem ilyet akarunk. Legalábbis nem készen. Szóval, rossz legyen, amikor elszédít, de aztán jó legyen a hatásunkra. És maradjon is olyan, hogy a többi nőre már ne legyen hatással.Esküszöm, nem értem magunkat.Csoda, hogy szegény jófiúk belerokkannak a próbálkozásba? A rosszak nem, mert ők nem is akarnak érteni minket. Csak mi őket. Ördögi kör ez. Lassan jobban értem a férfiakat, mint a nőket.

2009. június 4., csütörtök

...két önzés titkos párbaja...

Csak a lelkiismeret lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más! Ha írsz, csak a lelkiismeretnek tartozol számadással, senki másnak. Mindegy, mit várnak tőled, mindegy az is, mivel büntetnek, ha nem azt adod nekik, amit remélnek tőled, vagy amit hallani szeretnek! A börtön és a szégyen, a pellengér és a meghurcoltatás, a hamis vád és a nyelvelő megalázás, a szegénység és a nyomorúság, mindez nem érint igazán. Csak lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang mondhatja: "Vétkeztél." Vagy: "Jól van." A többi köd, füst, semmiség.